kampreglement

Algemeen

 • Elke vorm van geluidsoverlast dient beperkt te blijven. Houd rekening met uw buren of nodig ze gezellig uit.
 • Wanneer u activiteiten organiseert welke geluidsoverlast met zich meebrengen, geef dit door aan de directie.
 • Bij storend gedrag kan verwijdering van de camping plaatsvinden.
 • Wij doen ons uiterste best om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te maken, mocht u toch nog klachten hebben, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij zullen proberen deze zo goed mogelijk op te lossen.
 • Aanwijzingen van personeel/directie dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Alcoholische dranken mogen enkel en alleen op eigen kampeerplaats worden genuttigd
 • Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs.
 • Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van camerabewaking op diverse plekken.
 • Camping de Koekoek aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, ongeval of vermissen van de op het kampeerterrein aanwezige goederen, mensen & dieren

Watergebruik

 • Gebruik alleen de hoeveelheid water die u nodig heeft.
 • Het is niet toegestaan auto’s en caravans te wassen op het terrein.
 • Het is niet toegestaan zwembaden te vullen.
 • Laat kinderen niet met de buitenkraan spelen.

Als u rekening houdt met het bovenstaande, hoeven we geen extra waterverbruik door te belasten.

Toilet- en doucheruimtes

 • Ouders opgelet: deze ruimtes zijn zeker geen kinderspeelplaatsen.
 • Mensen wensen graag schone sanitaire voorzieningen; u kunt hier zelf aan bijdragen door de ruimtes netjes achter te laten.

Huisvuil

 • Huishoudelijk vuil van gebruik op de camping kunt u in vuilniszakken in de rolcontainers deponeren.
 • Het is niet toegestaan vuilnis vanaf uw woonadres op de camping te deponeren.
 • Wij zijn inmiddels ook genoodzaakt om een milieuheffing door te berekenen. Deze heffing is al verwerkt in het bedrag van een seizoen plaats.

Grofvuil

 • Grofvuil zoals hout, matrassen, tuinmeubelen, accu’s, e.d. dient u zelf af te voeren.
 • IJzer kunt u deponeren in de ijzerbak, alleen met goedkeuring directie

Voertuigen

 • Auto’s, motorfietsen, scooters en bromfietsen mogen niet harder dan 5 km per uur rijden. Bij herhaaldelijke overtredingen mag u met uw auto het kampeerterrein niet meer op. Dit ter bescherming van de kinderen.
 • Na 22.30 uur mag er zonder toestemming niet meer over het kampeerterrein gereden worden.
 • Het is verboden om met welk voertuig dan ook in het natuurgebied te rijden.
 • Alleen gedimd licht voeren en niet claxonneren.
 • Vracht- en bestelauto’s mogen niet op de camping parkeren zonder toestemming.
 • De directie kan te allen tijde bovengenoemde voertuigen op de camping weigeren en een verbod opleggen om de voertuigen te gebruiken.

Huisdieren

 • Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.
 • U bent verplicht een schepje of iets dergelijks bij u te hebben en te gebruiken wanneer u uw hond uitlaat.
 • Geluidsoverlast van uw huisdier dient beperkt te blijven.
 • Zorg dat uw dier op uw eigen kampeerplaats blijft, zodat uw buren hiervan geen hinder ondervinden.

Bezoekers

 • Bezoekers dienen zich te melden in de kantine en daar entree te betalen.
 • Bezoekers die blijven overnachten, moeten zich in de kantine melden, inschrijven en het daarvoor geldende tarief voldoen (zie prijslijst). Bij eventuele calamiteiten is het van groot belang dat mensen geregistreerd staan.

Wanneer het seizoen afgelopen is, dient u uw plaats leeg en schoon achter te laten!!!

Call Now ButtonBellen